Ochrana přírody

Ochrana přírody je přirozenou součástí moderního lesnictví. Když plánujeme kácení samostatných stromů nebo větší zalesněné plochy, musíme vzít v úvahu rostliny a zvířata žijící v lese. Když kácíme stromy, musíme myslet i na lidi, kteří tráví čas v lese, například na lovce a vyznavače pobytu v přírodě. Zvláštní pozornost je třeba věnovat kácení v blízkosti hustě obydlených oblastí. Lidé, kteří využívají les, o něm musí přemýšlet z hlediska dlouho­dobější perspektivy několika generací. Les by měl i v budoucnu poskytovat hodnotné dřevo a měl by zůstat přirozeným domovem pro rostliny a zvířata.

Odpovědné plánování

Plánování kácení zahrnuje jak plány samotného kácení, tak plány ochrany životního prostředí. Státní úřady v mnoha zemích stanoví požadavky pro zajištění odpovědného přístupu k přírodě při kácení stromů.

Ohledy na životní prostředí se liší v různých zemích a typech lesů. Před zahájením kácení se informujte o tom, jaké předpisy a jaká doporučení platí ve vaší zemi. Informace získáte u příslušných lesnických a ochranářských úřadů v příslušné zemi.