Nepracujte sami!

Nepracujte sami! Práce spolu s ostatními kolegy znamená, že si můžete v případě potřeby navzájem pomoci. Minimální požadavky v případech, kdy pracujete sami:
Povězte někomu, kde se budete během dne vyskytovat.
Označte místo svého výskytu na mapě včetně přístupové cesty a dejte mapu své kontaktní osobě.
Vždy s sebou noste mobilní telefon nebo vysílačku.
Udržujte pravidelný kontakt se svou kontaktní osobou (určenou osobou), alespoň jednou za tři hodiny.
Vždy si do lesa přivezte dopravní prostředek.
Vozidlo vždy zaparkujte tak, abyste s ním mohli rychle odjet.
Důsledně dodržujte všechny ostatní běžné bezpečnostní postupy.