Metoda „bezpečnostního okénka“

Nedořez (kousek nedořezaného dřeva) je zachován pro poslední operaci před pádem stromu, odtud název „Bezpečné okénko“. Velkou výhodou této metody je skutečnost, že nedořez lze snadno odřezat a zkontrolovat před pádem stromu. Strom nemůže kvůli okénku spadnout dozadu. Je výhodné ji použít na stromy, které se lehce naklánějí dopředu nebo dozadu.

Průměr stromu menší, než je délka lišty

1. Proveďte řezání zápichem, jak je ukázáno v kapitole 6.11. Řežte do kmene do hloubky nedořezu.
2. Řežte směrem dozadu do 2/3 velikosti kmene. Nabíhajícím řetězem lišty vytvořte 5 –10 cm široké okénko. Pak řežte, až projdete stromem. Poté zbude okénko nevyřezaného dřeva. Okénko má zhruba stejnou celkovou plochu jako nedořez.
3. Do řezu vložte zezadu dřevorubecký klín.
4. Nakonec odřežte okénko a strom spadne.
 
U slabších kmenů stromů vyřežte okénko šikmo dolů, abyste neřízli do klínu. Pokud lišta nedosáhne do celého průměru kmenu, musíte z druhé strany udělat odpovídající řez. U stromů, které se naklánějí do strany, je bezpečnostní okénko umístěno úplně vzadu na druhé straně naklonění stromu.

Průměr stromu je větší než délka vodicí lišty

1. Proveďte řezání zápichem do cca 60 % průměru stromu.
2. Řezejte směrem zpět napříč celým stromem.
3. Postavte se na druhou stranu stromu. Proveďte řezání zápichem do cca 60 % průměru stromu a řezejte směrem zpět, až vyřežete vhodné okénko.
4. Vložte dřevorubecký klín nebo přetlačnou lopatku.
5. Nakonec odřízněte okénko, raději šikmo dolů, abyste neřízli do přetlačné lopatky/dřevorubeckého klínu.