Kácení se zubovou opěrkou

Opěrka zde funguje jako opěrný prvek mezi tělem motoru a vodicí lištou. Nasaďte opěrku k předem určené šířce. Levou rukou zatlačte přední rukojeť a pravou rukou zvedejte zadní rukojeť. Řezejte nabíhajícím řetězem tak dlouho, dokud nedosáhnete vhodné šířky nedořezu. Nedořez musí mít rovnoměrnou šířku. Až uřežete o trochu více, než je polovina rozměru, nezapomeňte do zářezu umístit dřevorubecký klín.

Můžete rovněž řezat z druhého směru odbíhajícím řetězem a použít horní špičku zubové opěrky. Řezání je obyčejně méně pravidelné a odpor motoru je větší.