Hlavní řez přímo zezadu

U velmi malých stromů je nejjednodušší provést hlavní řez zezadu. Jestliže nemáte příliš zkušeností s kácením stromů, jde o nejsnazší metodu kácení. Nemáte-li zkušenosti, provádějte řezání náběhovým řetězem (dolní část lišty). Je to snazší, protože pila není tlačena proti vám. Jinak je rychlejší řezat odbíhajícím řetězem, protože můžete zůstat ve stejné poloze jako při provádění směrového zářezu. Je nesmírně důležité, abyste provedli hlavní řez rovnoběžně se směrovým zářezem, aby měl nedořez rovnoměrnou šířku.

U menších stromů je obtížné použít přetlačnou lopatku nebo dřevorubecký klín. Jestliže se strom mírně naklání, dojde k sevření lišty, ale zatlačením rukou na kmen nebo tyčí se zuby můžete strom normálně přetlačit dopředu. Máte-li 4 – 5 dlouhou tyč se zuby, můžete přetlačit i těžké stromy dopředu rukou. Tuto metodu můžete použít i na silné stromy, pokud se strom nenaklání dozadu nebo pokud nevanou nepříznivé větry. Pokud je nebezpečí, že strom spadne dozadu a je příliš těžký na to, abyste jej přetlačili dopředu, měli byste použít nářadí ke kácení. Řežte tak dlouho, až budete moci umístit dřevorubecký klín nebo přetlačnou lopatku do hlavního řezu. Jakmile začnete dosahovat finálního rozpětí nedořezu,  buďte opatrní, aby nedořez měl rovnoměrnou šířku.

Jestliže u stromů, které se výrazně naklánějí dopředu, provádíte řezání hlavního řezu zezadu, zvyšujete tím nebezpečí a riziko poškození rozštípnutím dřeva. Je-li to možné, proveďte zápich (kapitola 6.11) a podobné stromy řežte zezadu.