Bezpečnost především

Práce s řetězovou pilou zahrnuje mnoho různých situací s jednoduchými či složitějšími pracovními postupy. Řetězová pila je velmi účinným nástrojem, při nesprávném použití však může být nebezpečná. Abyste se vyhnuli nehodám a zbytečně vynaložené námaze, měli byste se držet správných pracovních postupů a používat nejlepší možné ochranné vybavení a moderní řetězovou pilu s funkčními bezpečnostními prvky.

Absolvujte školení o bezpečnosti!

Pokud jste začátečník a zkoušíte s pilou pracovat bez pomoci, můžete ohrozit svou bezpečnost. Jestliže si osvojíte nesprávnou techniku, nebezpečí nehody podstatně vzrůstá. Existuje několik společností a organizací, které nabízejí kurzy používání řetězové pily a bezpečnosti. Zjistěte, jaké předpisy platí ve vaší zemi.