Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Husqvarna si velmi váží vašeho zájmu o společnost a její produkty. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Přesto si dovolujeme vám doporučit, abyste si předtím, než začnete používat tyto webové stránky a veškeré podřízené stránky (společně dále jen „Stránky“), pečlivě přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů je specifikováno, jaký druh informací společnost Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH nebo společnosti patřící do její skupiny, její dceřiné společnosti a pobočky (společně dále jen „HUSQVARNA“) nebo třetí strany jménem HUSQVARNY shromažďují z těchto Stránek a jaká opatření přijímají na ochranu vašich osobních údajů. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, neměli byste Stránky používat. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času měnit, proto je, prosím, pravidelně sledujte.

Všeobecné informace

Vezměte prosím na vědomí, že pro účely používání některých našich funkcí, účasti v našich aktivitách a získání přístupu k některým našim produktům či službám bude nutné, abyste v některých částech Stránek poskytli informace určující vaši totožnost, například e-mailovou adresu, jméno, poštovní adresu, telefonní číslo a číslo sociálního pojištění („Osobní údaje“). Proto je nezbytné, abyste plně pochopili shromažďování, používání a převod těchto Osobních údajů za podmínek uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a vyjádřili s nimi jednoznačný souhlas.

Shromažďování a používání osobních údajů a dalších informací o uživateli

Informace, které poskytnete společnosti HUSQVARNA, jsou chráněny zákony o ochraně dat. Osobní údaje jsou zaznamenávány a spravovány společností HUSQVARNA a slouží jako pomoc při používání našich produktů a/nebo online služeb. Pokud nám poskytnete další Osobní údaje, abyste od nás na oplátku obdrželi určité informace – například brožury nebo katalogy – budeme tyto údaje shromažďovat a ukládat. Tyto údaje nám umožní vyhovět vaší žádosti o informace. Údaje budou uloženy v přiměřeně zabezpečeném a chráněném prostředí tak dlouho, jak budou podle názoru společnosti HUSQVARNA přispívat ke zlepšení komunikace s vámi. Pokud si přejete, abychom některé z vašich údajů (nebo všechny) z našeho registru odstranili, obraťte se na zastoupení společnosti Husqvarna v [země] na e-mailové adrese [e-mailová adresa] nebo napište na adresu [poštovní adresa].

HUSQVARNA vás může požádat o doplňující, nepovinné údaje, které využívá k lepšímu poznání svých zákazníků, k provádění přímého marketingu nebo k zasílání pozvání do soutěží. Záleží pouze na vás, zda budete na takové žádosti o doplňující informace reagovat.

HUSQVARNA rovněž shromažďuje neosobní údaje o používání svých Stránek. Tyto údaje jsou sbírány hromadně a jsou používány pouze pro interní účely, abychom mohli zlepšit vaše online zkušenosti a zpříjemnit vám návštěvu našich Stránek. HUSQVARNA může tyto údaje spojovat s Osobními údaji uživatelů s cílem zjistit, kteří uživatelé používají konkrétní materiály, což nám umožňuje zlepšovat kvalitu Stránek.

HUSQVARNA vědomě neshromažďuje žádné Osobní údaje od dětí mladších 18 let a její webová stránka není pro takovéto osoby určena. Doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby se aktivně zajímali o aktivity a zájmy svých dětí na internetu.

Převod osobních údajů

Společnost HUSQVARNA nebude převádět (jinak než pro účely routingu) Osobní údaje, které poskytnete na Stránkách, na žádné třetí strany, s výjimkou případů kdy (a) k tomu dáte souhlas; b) to bude vyžadováno zákonem nebo soudním příkazem; c) to bude za účelem ochrany práv nebo majetku společnosti HUSQVARNA; d) to bude za účelem ochrany osobní bezpečnosti uživatelů stránek; e) takové údaje budou převáděny na osoby nebo společnosti, s nimiž má společnost HUSQVARNA smlouvy o interním provozu Stránek nebo své obchodní činnosti; nebo f) kdy se budeme důvodně domnívat, že podléhají zákonu, závaznému systému nebo smlouvě, která prosazuje zásady správného zacházení s Osobními údaji a odpovídající úroveň ochrany Osobních údajů. HUSQVARNA si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kontaktovat příslušný orgán, pokud si všimne aktivit, které mohou být v rozporu se zákonem nebo s podmínkami užívání společnosti HUSQVARNA.

Soubory cookie

  1. Webové stránky mohou používat technologii zvanou „soubory cookie“. Soubory cookie jsou malé textové soubory obsahující informace, které do vašeho počítače uloží webová stránka, kterou navštěvujete. Slouží ke zvýšení funkčnosti webových stránek a pomáhají nám analyzovat jejich využití. Existují dva druhy souborů cookie: Jeden druh souborů cookie se používá k „zapamatování“ informací, jako jsou vaše uživatelské jméno a heslo, a je uchováván po určité časové období v počítači tak dlouho, dokud se nerozhodnete z této služby „odhlásit“. Pokud nepoužíváte funkci „Nežádejte mě v budoucnu o uživatelské jméno a heslo“, takové soubory cookie nebudou nikdy uloženy do vašeho počítače.
  2. Tento druh cookie slouží ke sledování například toho, jaký jazyk webové stránky jste si zvolili. Při vaší návštěvě webové stránky jsou takové soubory cookie dočasně uloženy v paměti vašeho počítače. Dočasný soubor cookie není ve vašem počítači uložen dlouho a po zavření webového prohlížeče obvykle zmizí. Používáním souborů cookie se společnost HUSQVARNA snaží lépe zacílit relevantní informace na návštěvníky svých stránek.
Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookie společností HUSQVARNA, většina prohlížečů umožňuje odmítnutí souborů cookie pomocí změny nastavení prohlížeče. Tento krok však může omezit funkčnost a možnosti vašeho používání webových stránek.



Další informace o souborech cookie používaných na stránkách husqvarna.com

Kvalita

Společnost HUSQVARNA se zavazuje přijmout přiměřené kroky k zajištění toho, aby Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, byly přesné, úplné a aktuální. Je však vaší povinností poskytnout pouze Osobní údaje, které jsou v době shromažďování přesné, úplné a aktuální. Pokud později zjistíte, že Osobní údaje, které máme k dispozici, nejsou přesné, úplné a aktuální, přijmeme na základě vašeho písemného upozornění přiměřené kroky, abychom Osobní údaje opravili. Máte také právo na informace o tom, které Osobní údaje od vás společnost HUSQVARNA shromažďuje. Pokud takové informace chcete získat, zašlete nám prosím poštou podepsanou žádost.

Zabezpečení

Ačkoli společnost HUSQVARNA nemůže neoprávněný přístup k informacím zcela vyloučit, můžeme vás ujistit, že společnost HUSQVARNA vynakládá velké úsilí na zajištění bezpečnosti vašich Osobních údajů a na prevenci neoprávněného přístupu k takovým údajům používáním vhodné technologie a vnitřních postupů.

Jiné webové stránky

Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost HUSQVARNA nekontroluje webové stránky třetích stran, které mohou být zpřístupněny formou odkazu ze Stránek, ani nenese odpovědnost za jejich obsah a procesy ochrany osobních údajů. Takové webové stránky mohou do vašeho počítače umísťovat své vlastní soubory cookie a/nebo mít jiné způsoby shromažďování a zpracování osobních údajů. Doporučujeme vám před použitím takových webových stránek třetích stran seznámit se s jejich procesy ochrany osobních údajů.

Změny

HUSQVARNA si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení kdykoli změnit, upravit, přidat nebo odstranit jakoukoli část těchto Zásad ochrany osobních údajů bez předchozího upozornění. Změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na Stránkách. Budete-li po jakékoli změně v těchto Zásadách ochrany osobních údajů pokračovat v používání Stránek, bude to považováno za přijetí těchto změn.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 25. listopadu 2014.