Kalkulátor vibrací

Pro kalkulaci hodnoty expozice A(8) začněte výběrem kategorie a následně zvolte model výrobku; zobrazí se kalkulátor. Jednoduše zadejte předpokládanou dobu používání modelu do bílých polí a klikněte na „Vypočítat“. Výsledky pro jednotlivé stroje přečtete v kolonce dílčí denní expozice. Pokud používáte několik strojů, kalkulátor vypočítá akumulovanou hodnotu denní expozice vibracím pro všechny stroje v buňce pod kolonkou pro dílčí denní expozice. Zapamatujte si prosím, že denní pracovní doba obsahuje jak dobu, po kterou je obsluha vystavena vibracím, tak dobu kdy vibracím vystavena není (Přestávky, údržba, doplňování paliva atp.)

Nápověda a další informace
Model Ekvivalentní hladina vibrací ahv,eq m/s² Denní expozice A(8) m/s² Denní pracovní doba
Hodiny
Denní pracovní doba
Minuty
Částečná denní expozice A(8) m/s²
Vyberte v seznamu skupinu výrobků.
0
Souhrnná denní dávka vibrací v m/s² A(8) 0
  • A(8) < 2,5 m/s². Denní dávka vibrací je pod povolenou hodnotou. Není potřeba přijímat žádná další opatření pro snížení expozice.

  • A(8) = 2,5 - 5,0 m/s². Denní dávka vibrací převyšuje povolenou hodnotu. Existuje zvýšené riziko vzniku chorob způsobených vibracemi u obsluhy. Pravidla týkající se snížení rizik vzniku chorob způsobených vibracemi naleznete v doporučeních společnosti Husqvarna a ve Směrnici 2002/44/EC.

  • A(8) > 5,0 m/s². Denní dávka vibrací převyšuje Mezní hodnotu expozice. Snižte denní pracovní dobu nebo použijte stroj s nižší ekvivalentní hladinou vibrací.