Diamantové vrtáky - Časté dotazy a řešení problémů

Tato příručka byla společností Husqvarna připravena proto, aby vám pomohla najít, identifikovat a vyřešit problémy, se kterými se můžete setkat při používání diamantových vrtáků.

Většina problémů vzniká z:

  • použití nevhodného vrtáku;
  • nesprávného používání vrtáku;
  • závad zařízení.

Klepnutím na příznak zobrazíte příčinu a metodu nápravy.

Příznak Příčina Řešení

Nástroj neřeže.

Materiál je příliš tvrdý pro daný diamantový vrták. Vyberte správný diamantový vrták pro daný materiál.
Vrták je ztupený (hladké diamanty). Nástroj naostřete vrtáním do abrazivního materiálu (pískovec, blok atd.)
Nadměrné otáčky. Upravte otáčky.
Nadměrné chlazení způsobuje, že nástroj „plave“. Snižte průtok vody.
Přílišná manipulace s podvozkem. Zafixujte podvozek.
Nedostatečná hmotnost nástroje. Zvyšte závaží na nástroji.
Nesprávné uchycení stroje. Zkontrolujte, zda je stroj správně uchycený.
Slabý motor Vyberte výkon motoru odpovídající průměru vrtáku.
příznak příčina řešení

Nadměrné opotřebení diamantových segmentů.

Nedostatečné chlazení vodou. Upravte průtok vody.
Nedostatečné otáčky Upravte otáčky.
Příliš rychlý postup Snižte rychlost postupu.
Materiál je více abrazivní, než se předpokládalo. Použijte kotouč s tvrdšími diamanty (podívejte se do tabulky pro přiřazení vrtáků).
Příliš velký výkon motoru Vyberte výkon motoru odpovídající průměru vrtáku.
Přílišná manipulace se strojem způsobuje vibrace. Zkontrolujte stav stroje.
Příznak Příčina Řešení

Nadměrné opotřebení ocelové trubky vrtáku

Stroj je chybně upevněn. Řádně upevněte stroj.
Stroj je nesprávně nastaven (nadměrný pohyb na podvozku, chybné vřeteno motoru nebo adaptér atd.). Nastavte správně stroj, vyměňte opotřebované části, zamezte nadbytečné manipulaci (válečky, ložiska, adaptéry atd.).
Nástroj je zdeformovaný. Přestaňte nástroj používat. Je-li poměrně nový, možná ho dodavatel narovná.
Vrták není správně uchycen na vřeteni motoru. Zkontrolujte, zda je vrták správně vyrovnán na vřeteni motoru.
Na dně otvoru zůstávají fragmenty kovu, které nelze odstranit chladicím médiem. Odstraňte všechny úlomky kovu z vyvrtaného otvoru. Dočasně zvyšte průtok vody, abyste vyčistili otvor a odstranili veškeré zbytky materiálu.
příznak příčina řešení

Polámané segmenty v otvoru

U vrtáků s pájenými segmenty způsobí i chvilkové zastavení chlazení to, že segmenty se zahřejí a poničí pájené spoje. Nástroj musí být vždy dostatečně chlazen vodou.
Vrták se v otvoru potloukl (nárazy o ocel nebo uvolněné zbytky materiálu atd.) a došlo k odlomení segmentů. Vyjměte vrták ze stroje a před nasazením nového vrtáku odstraňte všechny zbytky oceli, segmentů a materiálu. Zůstanou-li v otvoru nějaké úlomky segmentů, hrozí nebezpečí, že se nový vrták velmi rychle poškodí.
Nadměrné otáčky způsobují zahřívání segmentů. Přestaňte nástroj používat a vyměňte ho nebo opravte (poraďte se s dodavatelem). Upravte otáčky.
Příliš brutální start Vždy začínejte vrtat jemně.
Poškození způsobená pádem zařízení Dávejte pozor, aby vám vrták nespadl na zem, protože by mohlo dojít ke zlomení segmentů.
příznak Příčina řešení
Mezi jádrem a trubkou vrtáku zůstaly zbytky materiálu (ocel, kousky materiálu); ocelová tyčka se vyvrtala do tvaru „banánu“; během vrtání se pohybovala a došlo k zaseknutí vrtáku (efekt klínu). Odpojte vrták od stroje: pomocí klíče s ním otáčejte v obou směrech, dokud ho neuvolníte.
Ztráta boční vůle segmentů Zkontrolujte boční vůli segmentů. Pokud je mezera příliš úzká, vyměňte nástroj.