Diamantboorbits – FAQ en problemen oplossen

Husqvarna heeft deze gids samengesteld om u te helpen om mogelijke problemen met uw diamantboorbits op te sporen, te identificeren en te verhelpen.

De meest voorkomende problemen zijn het gevolg van:

  • het gebruik van een boorbit dat niet geschikt is voor de klus;
  • een verkeerd gebruik van een boorbit;
  • defecten aan het gereedschap.

Klik hieronder op een symptoom om de oorzaak en oplossing te zien.

Symptoom Oorzaak Oplossing

Het gereedschap boort niet.

Het materiaal is te hard voor de diamantspecificatie. Stem de diamantspecificatie af op het materiaal.
De bit is gepolijst (gladde diamanten). Scherp het gereedschap door in abrasief materiaal te boren (zandsteen, blok enz.)
Te hoge rotatiesnelheid. Pas de rotatiesnelheid aan.
De koeling is te sterk, waardoor het gereedschap doorglijdt. Verlaag het waterdebiet.
Te veel speling in de sledegeleiders. Stel de slede op de geleider af om de speling te beperken.
Het gewicht van het gereedschap is onvoldoende. Verhoog het gewicht van het gereedschap.
De machine is slecht bevestigd. Controleer of de machinebevestiging correct is.
De motor is te zwak. Stem het motorvermogen af op de diameter.
Symptoom Oorzaak Oplossing

Overmatige slijtage van diamantsegmenten.

Onvoldoende watertoevoer. Pas het waterdebiet aan.
Rotatiesnelheid te laag. Pas de rotatiesnelheid aan.
Invoersnelheid te hoog. Verlaag de invoersnelheid.
Het materiaal is abrasiever dan verwacht. Gebruik een blad met een hardere diamantspecificatie (zie boorbitselectietabel).
Te veel motorvermogen toegepast op het gereedschap. Stem het motorvermogen af op de boordiameter.
Te veel speling op de machine, wat trillingen veroorzaakt. Controleer de staat van de machine.
Symptoom Oorzaak Oplossing

Overmatige slijtage van de staalbuis van de bit.

De machine is slecht verankerd. Veranker de machine stevig.
De machine is verkeerd afgesteld (te veel speling in de sledegeleiders, motorspil of adapter niet goed gebalanceerd enz.). Stel de machine correct af, vervang versleten onderdelen, corrigeer de speling (rollen, lagers, adapter enz.).
Het gereedschap is verwrongen. Trek verwrongen gereedschap terug. Als het gereedschap tamelijk nieuw is, kan het door de leverancier weer worden rechtgemaakt.
De boorbit is niet correct bevestigd aan de motorspil. Controleer of de boorbit correct is uitgelijnd op de motorspil (rechte lijn).
Onder in het gat bevinden zich nog metaaldeeltjes die niet zijn verwijderd door het koelmiddel. Verwijder alle metaaldeeltjes uit het boorgat. Verhoog het waterdebiet tijdelijk om het gat uit te spoelen en alle achtergebleven resten te verwijderen.
Symptoom Oorzaak Oplossing

Segmenten afgebroken en terechtgekomen in het boorgat.

Bij een boorbit met gesoldeerde segmenten kan een kortstondige onderbreking van het koelmiddel al voldoende zijn om het segment te verhitten en de soldering te vernielen. Zorg ervoor dat het gereedschap altijd goed nat wordt gehouden.
De boorbit heeft een opdonder gekregen in het boorgat (door staal- of andere resten enz.), waardoor de segmenten zijn afgebroken. Verwijder de boorbit van de machine en verwijder alle staaldeeltjes, segmenten en afvalmateriaal voordat u een nieuwe bit plaatst. Als er segmentresten in het boorgat achterblijven, bestaat de kans dat ook de nieuwe bit snel beschadigd raakt.
De segmenten raken verhit vanwege een te hoge rotatiesnelheid. Neem het gereedschap uit bedrijf, en vervang het of laat het repareren, indien mogelijk (neem contact op met de leverancier). Pas de rotatiesnelheid aan.
Te fel van start gegaan. Begin altijd rustig met boren.
Een opdonder gekregen doordat het gereedschap is gevallen. Laat het gereedschap niet vallen, omdat de segmenten hierdoor kunnen barsten.
Symptoom Oorzaak Oplossing
Er is afvalmateriaal vast komen zitten tussen de kern en de bitbuis (staal, materiaaldeeltjes); een stalen staaf is "banaanvormig" geboord; het gereedschap is tijdens het boren verschoven, waardoor de boorbit is vastgeslagen (wigeffect). Koppel de boorbit los van de machine: gebruik een sleutel om de bit in beide richtingen te draaien tot deze loskomt.
Verlies van vrije ruimte aan de zijkanten van segmenten. Controleer de vrije ruimte bij de segmenten. Vervang het gereedschap als er te weinig speling is.