Diamantzaagbladen – FAQ en problemen oplossen.

Husqvarna heeft deze gids samengesteld om u te helpen om mogelijke problemen met uw diamantzaagbladen op te sporen, te identificeren en te verhelpen.

De meest voorkomende problemen zijn het gevolg van:

  • het gebruik van een zaagblad dat niet geschikt is voor de klus;
  • een verkeerd gebruik van een zaagblad;
  • defecten aan het gereedschap.

Klik hieronder op een symptoom om de oorzaak en oplossing te zien.

Symptoom Oorzaak Oplossing

Er is sprake van "undercutting" wanneer de staalplaat sneller slijt dan het diamantsegment, met name bij de verbinding tussen de segmenten en de staalplaat.

Het blad wordt gebruikt op een slecht uitgelijnde zaag. Corrigeer de uitlijning van de zaag.
Het blad is te hard in verhouding tot het te zagen materiaal. Dit zorgt voor overmatige spanning op de staalplaat. Verzeker u ervan dat het blad geschikt is voor het te zagen materiaal (raadpleeg de selectietabel of neem contact op met uw leverancier).
Het slippen van het materiaal veroorzaakt vervorming van het blad door verdraaiing of verbuiging. Houd het materiaal tijdens het zagen stevig op zijn plaats.
Het gebruik van flenzen die te klein zijn of niet dezelfde diameter hebben, veroorzaakt een ongelijkmatige druk op de staalplaat. Verzeker u ervan dat de flenzen de juiste maat en dezelfde diameter hebben.
Het blad is slecht gemonteerd op de spil en buigt wanneer de flenzen worden vastgedraaid. Houd het blad op de spil totdat de buitenste flens en de moer stevig zijn vastgedraaid.
Het blad wordt gebruikt met een verkeerde rotatiesnelheid. Controleer met behulp van een toerenteller of de spil met de juiste snelheid draait. Deze voorzorgsmaatregel is met name belangrijk voor betonzagen.
De staalplaat wordt warm vanwege de wrijving die wordt veroorzaakt doordat de rand te snel of ongelijkmatig afslijt. Gebruik een blad met meer ruimte aan de zijkant of een blad dat beter is afgestemd op het betreffende materiaal.
Symptoom Oorzaak Oplossing
Deze situatie wordt veroorzaakt doordat het blad tijdens het zagen wordt afgeschuurd door zeer abrasieve materialen. Het zijn meestal materialen met een hoog zandgehalte die dit type slijtage veroorzaken (zie de sectie "Verlies van segmenten"). De abrasieve slib moet worden verspreid over een groter oppervlak, weg van de kritische zone van het segment. Het is vaak voldoende om gebruik te maken van beschermende segmenten die op de staalplaat worden geplaatst om de zones die continu aan abrasie worden blootgesteld, aan te passen. Hoewel ze in de meeste gevallen effectief zijn, bieden deze segmenten geen totale bescherming. Gebruik een hoger waterdebiet om het slib te verwijderen.
Wanneer met een vloerzaag in één zaaggang meer dan de totale dikte van het materiaal wordt doorgezaagd, loopt het koelwater weg van de zaaglijn, waardoor het blad oververhit raakt. Pas de zaagdiepte aan zodat er enkele millimeters ongezaagd materiaal overblijven; hierdoor zal het koelwater in de zaagsnede blijven.
Symptoom Oorzaak Oplossing
De segmenten slijten maar aan één kant, waardoor de vrije ruimte aan de zijkant wordt verlaagd. Dergelijke slijtage wordt gewoonlijk veroorzaakt door een slechte uitlijning van het blad of onvoldoende koeling aan weerszijden van het blad. Controleer de uitlijning van de zaag. Reinig het koelapparaat en zorg ervoor dat de voorkant van de flens goed wordt gekoeld. Controleer of de pomp regelmatig en voldoende water toevoert. (Zie de sectie "Overmatige slijtage" hieronder).
Het blad heeft zijn ronde vorm verloren als gevolg van slijtage veroorzaakt door slechte lagers, een versleten spil, vuile of beschadigde flenzen of zelfs overmatig haperen. (Zie de sectie "Overmatige slijtage" hieronder). Vervang de lagers of de versleten spil indien nodig; verwijder de stelbouten van de aandrijving niet wanneer deze bij de flenzen zijn geleverd.
Symptoom Oorzaak Oplossing
Het blad is niet geschikt voor het zeer abrasieve materiaal dat wordt gezaagd (bv. een zaagblad voor tegels dat wordt gebruikt voor een betonblok). Zie de bladselectietabel of neem contact op met uw leverancier voor advies over de juiste bladspecificatie.
Het blad wordt onvoldoende gekoeld; dit probleem doet zich vaak voor bij overmatige slijtage in het midden van het segment. (NB In de twee gevallen die hierboven zijn genoemd, steken de diamanten gewoonlijk scherp naar buiten). Maak het koelsysteem schoon. Verzeker u ervan dat de waterpomp correct werkt.
De slijtage neemt snel toe wanneer het blad zijn ronde vorm kwijt is; dit kan worden veroorzaakt door slechte lagers, een versleten spil of het gebruik van een blad dat te hard is ten opzichte van het materiaal dat wordt gezaagd. Controleer de lagers en de spil. Als ze versleten zijn, moet u ze vervangen voordat u een nieuw blad bevestigt.
Het uitgangsvermogen is onvoldoende doordat V-riemen niet goed gespannen zijn, de spanning onvoldoende is of de snelheid verkeerd is. Span de riemen correct aan. Vervang versleten riemen. Controleer de spanning. Gebruik een geschikte voedingsbron.
Zaagsnelheid is te hoog. Verlaag de invoersnelheid.
Het zaagblad staat niet haaks op het te zagen materiaal. Controleer de snelheid van de aandrijfspil van het blad en van de flenzen om te zorgen voor een correcte uitlijning van het blad en de machine.
De spil draait te langzaam. Controleer de snelheid van de aandrijfspil. Verwissel de apparatuur, indien nodig, of pas de rotatiesnelheid aan.
Symptoom Oorzaak Oplossing
Het blad is te hard voor het materiaal dat wordt gezaagd. Gebruik het juiste type blad met een zachter bindmiddel.
De zaagdruk is te hoog of de staalplaat kan buigen of aanspannen door een blad dat is vastgeslagen of gedraaid in de snede zit. Wanneer de staalplaat wordt blootgesteld aan extreme spanningen en metaalmoeheid bestaat de mogelijkheid dat hij scheurt. De gebruiker moet een stabiele, gelijkmatige druk uitoefenen om het gereedschap door het materiaal heen te laten dringen en moet opletten dat hij het blad niet draait of vast laat slaan in de zaagsnede.
Een scheur in het midden kan wijzen op oververhitting. Oververhitting wordt veroorzaakt door onvoldoende watertoevoer of een verkeerd gebruik van een blad dat is bedoeld voor droogzagen. Gebruik voldoende water om diamantzaagbladen voor natzagen te koelen (bv. 7-18 liter per minuut voor vloerzagen). Laat bij droogzagen voldoende lucht rond de diamantzaagbladen circuleren om oververhitting te voorkomen.
Te hoge rotatiesnelheid. Controleer de rotatiesnelheid van de machine; vervang het gereedschap of het blad, indien nodig.
Symptoom Oorzaak Oplossing

Moet een blad worden gerepareerd? Het is mogelijk om twee of drie ontbrekende diamantsegmenten te vervangen, op voorwaarde dat de plaat niet is gebarsten of zeer versleten is. Wanneer veel segmenten ontbreken of wanneer slechts 50% van de verwachte levensduur van het blad resteert, is het mogelijk niet de moeite waard om het diamantzaagblad te laten repareren. Verzeker u ervan dat er geen ander mechanisch of bedieningsprobleem bestaat voordat u het blad vervangt.

Het materiaal slipt tijdens het zagen, waardoor de segmenten zodanig vastslaan of worden gedraaid dat ze afbreken. Zet het materiaal stevig vast tijdens het zagen.
Het blad is te hard voor het materiaal dat wordt gezaagd, wat leidt tot overmatig polijsten. Hierdoor kunnen de segmenten afbreken of kan er metaalmoeheid optreden. Gebruik een blad met een zachter bindmiddel. Raadpleeg de bladspecificatietabellen.
Wanneer de flenzen versleten zijn, bieden ze niet de benodigde steun, waardoor het blad kan gaan wijken. Vervang de twee flenzen.
De segmenten breken vanwege het draaien van een ovaal geworden blad (veroorzaakt door een versleten spil of slechte lagers). Vervang de versleten spil en/of de lagers.
Verlies van segmenten door oververhitting. Oververhitting kan worden opgemerkt doordat de staalplaat een blauwachtige kleur krijgt, gewoonlijk alleen op de plaats waar het segment ontbreekt. Controleer of het koelsysteem niet geblokkeerd is. Test de pomp. Bij droogzagen kan het nodig zijn om de zaagdiepte te verlagen en het blad na enkele minuten onbelast te laten lopen om het in de lucht te koelen.
De segmenten hebben een opdonder gekregen bij het verplaatsen van de machine of bij contact met het materiaal. Voorkom stoten van het blad tijdens transport; breng het blad rustig in contact met het materiaal.
Symptoom Oorzaak Oplossing
Het blad is te hard voor het materiaal dat wordt gezaagd. Gebruik een blad met een zachter bindmiddel. Pas de zaagsnelheid aan.
Zaagsnelheid is te hoog. Verlaag de invoersnelheid.
Symptoom Oorzaak Oplossing
Het bindmiddel is te hard voor het materiaal dat wordt gezaagd. Een hard bindmiddel houdt de diamanten vast, waardoor deze beginnen af te ronden en het blad glad wordt. In plaats van te zagen, begint het blad te hameren, waardoor het zijn ronde vorm verliest. Gebruik een zachter bindmiddel dat makkelijker afslijt, zodat de gladde diamanten losraken en nieuwe scherp randen aan de oppervlakte komen.
Als de spillagers versleten zijn, zullen de spil en de as excentrisch draaien, waardoor het blad zijn ronde vorm zal verliezen. Dit probleem doet zich het vaakst voor bij betonzagen, wanneer de benodigde smering van de lagers uitblijft. Plaats nieuwe lagers In sommige gevallen kan het nodig zijn om ook de spil te vervangen, wanneer deze is versleten of niet langer correct is uitgelijnd.
Symptoom Oorzaak Oplossing
Het benodigde koelwater is niet adequaat verspreid. Controleer of het watervolume voldoende is en of het koelsysteem niet geblokkeerd is. Gebruik droge bladen enkel voor ondiepe sneden (2 tot 5 cm diep) of voor het zagen in meerdere zaaggangen. Laat het blad om de 10 tot 15 seconden onbelast draaien om het in de lucht te koelen.
Verkeerde specificatie van het materiaal dat moet worden gezaagd. Raadpleeg de bladselectietabel voor de juiste specificatie.
Zaagsnelheid is te hoog. Verlaag de invoersnelheid.
Symptoom Oorzaak Oplossing

Wanneer de ovalen vorm niet al te extreem is, kunt u het blad terugsturen naar de fabriek voor eventuele reparatie.

De spil is ernstig versleten doordat het blad slecht is gemonteerd. Controleer of het blad goed aan de spil is bevestigd voordat u de flenzen vastdraait.
Als de flenzen niet zijn vastgedraaid, zal het blad rond de spil draaien. Haal de moer op de spil altijd aan met een sleutel; met de hand vastdraaien is niet voldoende. Gebruik altijd zeskantmoeren en nooit vleugelmoeren.
De flenzen of de spil zijn versleten en bieden onvoldoende steun aan het blad. Controleer de flenzen en de spil op slijtage. De slijtage aan de twee flenzen mag niet meer bedragen dan de aanbevelingen van de fabrikant. Vervang versleten onderdelen.
Symptoom Oorzaak Oplossing
Het blad is te hard voor het materiaal dat wordt gezaagd (bv. een blad voor een blok, een universeel blad dat langdurig wordt gebruikt op harde baksteen of een blad voor asfalt dat wordt gebruikt voor het zagen van gewapend beton). Raadpleeg de bladselectietabel of neem contact op met uw leverancier of de fabrikant voor advies over het juiste blad voor het te zagen materiaal.
Het afgegeven vermogen volstaat niet om het blad correct te laten zagen (riemen te slag, spanning en motorvermogen onvoldoende). Controleer de riemen, de spanning en het motorvermogen.
De bladsegmenten lijken nog niet versleten, maar het blad zaagt niet. Zaag een abrasief materiaal totdat de diamanten weer aan de oppervlakte komen. Deze werkwijze kan af en toe nodig zijn. Als het blad echter te vaak bot wordt, betekent dit waarschijnlijk dat het blad te hard is voor het materiaal dat wordt gezaagd.
De bladsegmenten lijken nog niet versleten, maar het blad zaagt niet. De segmenten van een blad met een harder bindmiddel, bedoeld voor abrasieve materialen, vereisen een steun zonder diamanten aan de basis van het diamantsegment om een betere hechting aan de staalplaat te verkrijgen. Het afslijten van het blad tot aan dit punt wordt beschouwd als normale slijtage. Het blad moet in dat geval worden vervangen.
Het gereedschap wordt glad vanwege een te hoge rotatiesnelheid. Stem de specificatie en de diameter van het zaagblad af op de machine.
Het gereedschap wordt glad als gevolg van overmatige druk van het blad op het te zagen materiaal. Zorg dat de druk van het blad op het materiaal zodanig is dat het blad op natuurlijke wijze, en niet overmatig, wordt geslepen.